شنبه 9 اسفند 1399  

گزارش تصویری

1399/10/20 شنبه

گزارش تصویری راه‌اندازی اولین کامپوس مشترک کشور بین دانشگاه علوم پزشکی تهران و آبادان .

.
عکس: عبدالحسین دریس.
آرشیو
عكس های مرتبط :