شنبه 9 اسفند 1399  
1399/10/21 یکشنبه

کمیته دانشگاهی پدافند غیر عامل با حضور رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار شد..

.
.
آرشیو
كلمات كليدی :دبیر کمیته پدافند غیر عامل دانشکده علوم پزشکی آبادان