شنبه 9 اسفند 1399  
1399/10/19 جمعه

رییس دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: برای اولین بار در کشور یک کمپوس یا پردیس مشترک بین دانشگاهی را با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران راه‌اندازی کردیم..

.
.
آرشیو
كلمات كليدی :اولین کامپوس مشترک کشور بین دانشگاه علوم پزشکی تهران و آبادان