شنبه 9 اسفند 1399  
1399/10/10 چهارشنبه

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان شادگان از اهدای یک دستگاه دیالیز توسط یک خیر به بیمارستان این شهرستان خبر داد.

.
.
آرشیو