چهارشنبه 2 خرداد 1403  

خبر روز ملی

1401/6/9 چهارشنبه

هزینه خدمات دندانپزشکی در شهرها و روستاها کاهش چشمگیری یافته است.

مدیرکل سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از کاهش چشمگیر پرداخت از جیب مردم برای بسته خدمات دهان و دندان در شهرها و روستاها خبر داد..

.


دکتر زهرا سیدمعلمی به وبدا گفت: تعرفه بسته خدمات سلامت دهان و دندان در مناطق روستایی برای گروه های هدف رایگان و برای این گروه‌ها در مناطق شهری نیز تا ۶۵ درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.
وی گروه های هدف را کودکان از بدو تولد تا ۱۴ سال، مادران باردار و مادران شیرده اعلام کرد و افزود: برای سایر افراد غیر گروه های هدف نیز در شهرها و روستاها خدمات سلامت دهان ودندان تا ۶۰ درصد کاهش تعرفه داشته است.
مدیرکل سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت بیان کرد: تخفیف ها بیشتر برای خدمات پیشگیری و ترمیمی یعنی خدمات پایه و بنیادین قرار داده شده تا مردم به پیشگیری سوق پیدا کنند.
دکتر سیدمعلمی با بیان این که یکی از مهم ترین موضوعات در ارائه خدمات سلامت، گسترش دسترسی مردم به خدمات و کاهش هزینه ها از جیب در جهت ایجاد رضایتمندی بیشتر در مردم است، گفت: این تعدیل ها به استناد مصوبه هیات وزیران در تعرفه های خدمات سلامت دهان و دندان در مراکز جامع سلامت انجام شد.
وی افزود: اقدام دیگر در جهت افزایش دسترسی مردم به خدمات دندانپزشکی، گسترش پوشش بیمه ای خدمات دهان ودندان است. برنامه وزارت بهداشت افزایش عمقی پوشش خدمات بیمه در دندانپزشکی است که بیمه ها پیش از این در بحث تعداد دندان و نوع خدمت محدودیت هایی قائل شده بودند.
دکتر سیدمعلمی بیان داشت: از این پس، شیار پوش (فیشور سیلانت) دندان های دائمی ۶ و ۷ تا سن ۱۴ سالگی و ترمیم کلیه دندان های شیری و دائمی بدون هیچگونه محدودیت دندانی و سنی افراد، تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.
وی ادامه داد: افزایش پوشش بیمه های پایه برای سه خدمت مهم دندانپزشکی که تاکنون بیمه نبوده است، نیز در دست اقدام است که شامل پانسمان (پالپوتومی) دندان های شیری و دائمی، درمان عصب زنده دندان های دائمی و نیز درمان ریشه برای دندان های دائمی خواهد شد.
 .
آرشیو
نسخه قابل چاپ