چهارشنبه 2 خرداد 1403  
1402/6/4 شنبه

معاون درمان وزیر بهداشت با توجه به پیشرفت‌های اخیر دانشگاه علوم پزشکی آبادان، این مجموعه را در کشور پیشرو دانست. ..

.
.
آرشیو