چهارشنبه 2 خرداد 1403  
1402/5/17 سه‌شنبه

معاون درمان دانشگاه علوم‌پزشکی آبادان از کسب امتیاز درجه یک اعتباربخشی بیمارستان معرفی زاده شادگان براساس استانداردهای ملی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی خبر داد..

.
.
آرشیو