چهارشنبه 2 خرداد 1403  
1402/4/10 شنبه

برگزاری جلسه بررسی مشکلات دارویی جنوب غرب خوزستان.

جلسه منطقه‌ای بررسی مشکلات دارویی و تجهیزات جنوب غرب خوزستان در دانشگاه علوم پزشکی آبادان برگزار شد. .

.
به گزارش خبرنگار وبدا در آبادان، در این جلسه دکتر زینب جوانمردی، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان در خصوص مواردی همچون وضعیت دارویی منطقه، بازرسی‌ها، تجویز منطقی دارو، درخواست افزایش سهمیه جداگانه برای منطقه، درخواست تاسیس شعب پخش دارویی، تامین دارو و ملزومات اربعین حسینی، اخذ مجوز بازرسی مستقل از شرکت‌های دارویی و صدور و تمدید پروانه شرکت‌های الکل‌سازی به ایراد صحبت پرداخت.
دکتر سید محمد محمدی، رئیس این دانشگاه نیز بر موضوع نظارت در حوزه درمان و غذا و دارو تاکید کرد و گفت: عملکرد معاونت غذا و دارو بویژه در حوزه اربعین و تامین دارو با وجود محدودیت‌های عمومی قابل تقدیر است.
در این جلسه معاون درمان، معاون بهداشت، رئیس دفتر حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی آبادان، جمعی از مدیران مرتبط و نماینده ویژه فرمانداری آبادان نیز حضور داشتند.
 .
آرشیو