چهارشنبه 2 خرداد 1403  
1402/3/24 چهارشنبه

مدیر شبکه بهداشت و درمان خرمشهر از افتتاح کلینیک دندانپزشکی و یک مرکز ترک اعتیاد در درمانگاه شهید عسکری فرد این شهرستان خبر داد..

.
.
آرشیو