چهارشنبه 2 خرداد 1403  

درباره ما

......

نشانی: آبادان- ذوالفقاری- ابتدای خیابان 30 متری- ساختمان ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان

تلفن روابط عمومی و امور بین الملل: 53384024

سامانه پیام کوتاه:   10009799 

پست الکترونیکی: kanazy2004@gmail.com