چهارشنبه 2 خرداد 1403  

واحد خبر و رسانه

شرح وظایف واحد خبر و رسانه.

·       تهیه بانک جامع اطلاعات خبرگزاریها و رسانه های گروهی شامل اطلاعات تماس کامل در مورد روزنامه ها صدا وسیما ،مجلات،سایتهای خبری، خبرنامه مدیران تولید، تهیه کنندگان صدا وسیما و دبیران صفحات خبری

·       تهیه بانک جامع اطلاعاتی از شخصیتهای علمی و اداری دانشکده به تفکیک رتبه علمی ، عنوان علمی و مرتبه شغلی

·    ایجاد ارتباط پویا با خبرگزاریها و خبرنگاران حوزه سلامت

·       تعامل با رابطین روابط عمومی برای ارتباط دوسویه بین خبرنگار و محیط دانشکده

·       برگزاری نشست مطبوعاتی

·       پوشش خبری مراسم و همایشها

·       تطبیق برنامه های اطلاع رسانی  دانشکده بر راهبرد و سیاستهای کلان دانشکده

·       تعامل با صدا وسیما در جهت انعکاس خدمات ، دستاوردها و افتخارات دانشکده